۱۲ شهریور

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش :این ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.

۱- مشت کردن دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

– دست خود را مشت کنید، طوری که شست شما روی بقیه انگشتان باشد.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه مشت خود را نگه دارید. سپس مشت خود را باز کنید و انگشتان خود را بکشید.

– این حرکت را حداقل ۴ بار، با هر دست انجام دهید.

 

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۲- کشیدن انگشتان دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت باعث کاهش درد و بهبود حرکت دست ها می شود.

– دست خود را روی یک سطح صاف مثل میز قرار دهید.

– کف دست خود را کاملا به سطح میز بچسبانید، بدون اینکه فشاری

به مفاصل انگشتان وارد شود، یعنی نباید خیلی دست خود را فشار دهید تا درد بگیرد.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– این حرکت را حداقل ۴ بار برای هر دست خود انجام دهید.

 

۳- کشیدن سرپنجه دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت دامنه حرکت انگشتان دست را بهبود می دهد.

– دست خود را صاف نگه دارید.

– انگشتان دست خود را از قسمت بالا به سمت داخل دست خم کنید،

طوری که سر انگشتان به قسمت پایین انگشت ها برخورد کند.

– ۳۰ تا۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– حداقل ۴ بار برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

 

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۴- تقویت چنگ دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت، باز کردن دستگیره درب و نگه داشتن وسایل را در دست ها بدون اینکه بیفتند، آسان می کند.

– یک توپ نرم پلاستیکی را در کف دست خود گرفته و تا جایی که می توانید آن را فشار دهید.

– چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس رها کنید.

– این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید.

– شما می توانید این حرکت را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید،

اما بایستی ۴۸ ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد.

– اگر مفصل انگشت شست شما آسیب دیده است، این حرکت را نباید انجام دهید.

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۵- تقویت نیشگون دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت ورزشی عضلات انگشتان دست شما را قوی می کند

و به شما کمک می کند تا راحت تر کلید را در درب بچرخانید،

و یا درب بسته بندی مواد خوراکی (مثل در کنسروها) را باز کنید و اتومبیل خود را بنزین بزنید

– یک توپ اسفنجی نرم را با سر انگشتان دست خود فشار دهید.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید.

– شما می توانید این حرکت را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید،

اما بایستی ۴۸ ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد.

– اگر مفصل انگشت شست شما آسیب دیده است، این حرکت را نباید انجام دهید.

 

۶- بلند کردن انگشت دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت ورزشی، دامنه حرکت و انعطاف پذیری انگشتان دست را زیاد می کند.

– کف دست خود را روی یک سطح صاف مثل میز قرار دهید.

– یکی از انگشتان خود را به آرامی بلند کنید و سپس پایین بیاورید.

– این حرکت را برای بقیه انگشتان دست خود تکرار کنید.

– این حرکت را ۸ تا ۱۲ بار برای هر دست انجام دهید.

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۷- کشش انگشت شست دست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

تقویت عضلات انگشت شست به شما کمک می کند تا وسایل سنگینی

مثل قوطی های کنسرو و بطری های مواد غذایی را راحت تر برداشته و بلند کنید.

– کف دست خود را روی سطح میز قرار دهید. سپس مطابق تصویر

یک کش پلاستیکی را دور دست خود بیندازید، طوری که از پایین انگشتان و پشت دست بگذرد.

– به آرامی انگشت شست خود را تا جایی که می توانید از سایر انگشتان دور کنید. انگشتان دیگر در کنار هم باشند.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید.

– شما می توانید این حرکت را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید،

اما بایستی ۴۸ ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد.

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۸- خم کردن انگشت شست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت ورزشی، میزان تحرک انگشت شست را زیاد می کند.

– کف دست خود را باز و به طور عمودی نگه دارید و مطابق تصویر انگشتان خود را باز کنید.

– انگشت شست خود را تا جایی که می توانید از سایر انگشتان دور کنید.

سپس آن را به سمت داخل کف دست خم کنید، طوری که سرانگشت شست به پایین انگشت کوچک شما برسد.

– دست خود را ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– حداقل ۴ بار، برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش ین ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.
چاق شدن انگشتان دست

۹- لمس کردن انگشت شست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این حرکت ورزشی دامنه حرکت انگشت شست شما را افزایش میدهد

و کمک می کند تا کارهایی مثل برداشتن و نگه داشتن مسواک، چنگال، قاشق

و قلم موقع نوشتن را راحت تر انجام دهید.

– کف دست خود را به طور عمودی نگه دارید، طوری که مچ دست شما صاف باشد.

– به آرامی سر انگشت شست را به سر چهار انگشت دیگر،

یکی یکی بچسبانید، طوری که شکل O انگلیسی ایجاد شود.

– هر بار که انگشت شست خود را به یکی از انگشتان می چسبانید،

۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت کششی بمانید وسپس با انگشت دیگر آن را انجام دهید.

– حداقل ۴ بار، برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

 

۱۰- کشش انگشت شست

چاق شدن شدن انگشتان دست با ۱۰ ورزش

این دو حرکت کششی را برای مفصل انگشت شست خود انجام دهید:

الف) کف دست خود را صاف و به طور عمودی نگه دارید.

سپس به آرامی بالای انگشت شست خود را خم کنید تا به پایین انگشت اشاره برسد.

– دست خود را ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– حداقل ۴ بار، برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

 

ب) کف دست خود را صاف و به طور عمودی نگه دارید.

انگشت شست خود را به طور صاف، به سمت داخل کف دست ببرید

و بکشید طوری که فقط مفصل پایینی شست حرکت کند.

– دست خود را ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– حداقل ۴ بار، برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

 

فرانیاز فراترازنیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *